houtsnede a 300br 100dpi

 

Seks is de meest voorkomende ingang naar de liefde. Ons hele beeld van de liefde tussen man en vrouw begint met seksuele aantrekkingskracht.

Love making coaching is een coachingstraject bedoeld voor mannen en vrouwen die seks tegen betaling krijgen aangeboden in een therapeutische context. Het betreft mensen die weinig of geen ervaring met seksuele intimiteit hebben gehad in hun jonge leven. Of die op het seksuele vlak bepaalde complexen hebben opgelopen en daardoor seks en intimiteit mijden.

De meeste mannen en vrouwen die door ons ingewijd worden, zijn 35 jaar of iets ouder. Ze zijn succesvol in hun werk, hebben vrienden en vriendinnen. Toch hebben ze gewoon ergens de boot gemist wat betreft hun seksuele ervaring en ontplooiing. Deze mensen dragen het feit dat ze nog nooit seksueel intiem zijn geweest mee als een groot geheim. Soms hebben de onervaren mannen een hoertje bezocht en daar niet gevonden wat ze nodig hadden. Het gaat hen niet om de wip, maar ze zijn op zoek naar werkelijke intimiteit, betrokkenheid en advies.

Strakke regels in reguliere (seks)therapie zijn bedoeld om de cliënt te beschermen. Echte seks in reguliere therapie is daarom taboe. In deze therapie zal een therapeut met de cliënt onderzoeken waar de angst voor intimiteit en seks vandaan komt en de oorzaak aanpakken door middel van therapeutische gesprekken.

Maar de mannen en vrouwen die zeer zelfbewust voor een seksuele inwijding kiezen hebben deze bescherming niet nodig. Ze zijn stabiele persoonlijkheden en geestelijk goed gezond. Ze hebben alleen op het seksuele terrein een achterstand opgelopen. Mannen en of vrouwen die moeite hebben zichzelf grenzen te stellen, waaronder ook seksverslaafden komen niet voor onze inwijding in aanmerking.

De behandeling van een sekscoach is in een groot aantal gevallen effectiever, gewenster en doelmatiger. Juist omdat er intiem en eventueel seksueel aangeraakt wordt. Dit benadert het dichtst de “natuurlijke seksuele toestand” van een cliënt. Door deze aanpak kan het brein en het lichaam van de cliënt nieuwe seksuele- en intieme aanraking op een directe en kinesthetische manier verwerken, waardoor het transformatieve effect van deze behandeling meestal groter en intenser is dan bij een reguliere aanpak. Zoals het geval is bij cognitieve gedragstherapie.

Want alle zintuigen worden aangesproken en geprikkeld tijdens een sessie. Dit verdiept en verscherpt het kinesthetische, visuele en auditieve perceptieproces bij de cliënt.

De mannen of vrouwen die van onze diensten gebruik maken, willen iets op seksgebied leren van een vrouw/man. Daarom noemen wij het traject niet een therapie maar een inwijding.
In andere culturen heb je vaak wel dit soort rituele inwijdingen expliciet of impliciet, denk hierbij aan de Geisha’s in Japan en Courtisanes in voormalig (Oost-)Europa. Maar in onze cultuur is seksuele onervarenheid of onbeholpenheid een taboe. Wij hebben speciaal voor hen een seksuele rite samengesteld in een liefdevolle context.

De “surrogate partner” is tijdens de inwijdingsperiode beschikbaar en laat haar eigen verlangens en verwachtingen buiten beschouwing. De inwijder laat een man/vrouw op een ontspannen manier ervaren wat vrijen is op het lichamelijke -, emotionele – en waar mogelijk ook op het spirituele niveau. Goed vrijen, houdt in dat de man/vrouw op zijn/haar gemak is en de inwijder ook. Dat ze de tijd voor elkaar nemen en dat ze met elkaar kunnen praten en goed naar elkaar luisteren. Er kan dus van alles gebeuren: met elkaar lachen, strelen of tegen elkaar aan liggen, samen lekker eten of gewoon even TV kijken en daarna weer doorgaan. De inwijder blijkt geen droomprinses of droomprins op het witte paard, maar een “gewone vrouw/man” van vlees en bloed.

Mannen en vrouwen die door ons ingewijd worden krijgen tips over hun houding en gedrag. Als een man of vrouw slecht in staat blijkt werkelijk verbinding te maken tijdens een vrijpartij of angstig en te gesloten is en de inwijder het idee heeft dat de cliënt te mechanisch bezig is, dan bespreekt de inwijder dat met de cliënt. Zo kan de cliënt zich een volgende keer verbeteren.

Naast de inwijdster wordt de mannelijke cliënt altijd begeleid door een mannelijke inwijder. De vrouw is namelijk tegenpool en verleidster. Zij lokt uit en kan daarom niet altijd tegelijkertijd ondersteunen. De ontmoetingen en gesprekken met de mannelijke begeleider zijn daarom ook van belang. Voor een vrouw die ingewijd wordt geldt dat zij naast een mannelijke inwijder begeleid wordt door een vrouw, die naar haar luistert, advies geeft en vertrouwen schenkt.

Een inwijdingsperiode duurt niet langer dan twaalf weken. Het is niet de bedoeling dat er een echte relatie tot stand komt. De mannen/vrouwen mogen in totaal zeven keer met de inwijder afspreken en seks hebben. Daarnaast vinden er meestal ook meerdere sessies met de intimiteitscoach plaats. Soms zijn de intimiteitscoach en coïtale inwijder dezelfde. Dit wordt per persoon bekeken.

“Surrogate partnership” trajecten vinden altijd plaats onder de supervisie van een geaccrediteerd psychotherapeut/ psycholoog/seksuoloog of psychiater