houtsnede R 300br 100dpi

 

In het Tibetaans betekent tantra “weven”, in de zin van het verenigen van de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van een persoon tot een harmonisch geheel. In de tantra wordt vooral gewerkt met vrouwelijke en mannelijke (seksuele) energieën binnen een persoon. In Taoïstische heelkunst ook wel Yin en Yang genoemd. Tantra betekent ook “verruiming”, in de zin dat we tot meer levensvreugde en genot in staat zijn als we eenmaal onze eigen energieën hebben ervaren, bewust gemaakt en verenigd.

De traditionele tantrische tradities vinden hun oorsprong in de Aziatische en Oosterse culturen. Het is bekend dat er al zo’n 6000 jaar geleden spirituele leermeesters waren die zich met seksualiteit, spiritualiteit en voortplanting bezig hielden.

Osho en andere leermeesters hebben de tantra in de 20ste eeuw onder de aandacht van de westerlingen gebracht en met groot succes. Hieruit zijn verscheidene tantrische visies en werkwijzen ontstaan die allemaal opereren onder de naam Tantra. De westerse tantra noemen wij New-Age Tantra, omdat ze een eigen leven is gaan leiden ten opzichte van de traditionele tantrische tradities.

Voor ons is belangrijk te benadrukken dat bij een tantrische ervaring of training we seksualiteit hoogstens een onderdeel van de tantrische ervaring of training laten zijn en nooit het doel op zich. Bij tantra draait het om bewustzijnsverruiming op zoveel mogelijk niveaus. Daarin verschilt tantra wat ons betreft niet van andere spirituele trainingen.

Bij tantra trainingen wordt gewerkt aan (spirituele) bewustwording van een cliënt via de verschillende energieën/verlangens/blokkades die hun weerklank vinden in het lichaam van een persoon.

Net als bij sekscoaching worden cliënten intiem en seksueel aangeraakt wanneer dit wenselijk en effectief is.

We raden cliënten altijd aan om eerst sekscoaching te doen, omdat men zich dan beter bewust wordt van basale seksuele energieën en zijn of haar seksuele identiteit. Het waren overigens de oude tantra meesters die ons leren dat een persoon pas kan toetreden tot een hoger bewustzijn als deze heeft leren omgaan met primaire energieën, waaronder ook seksuele driften en verlangens.