houtsnede S 300br 100dpi

 

Bij liefdes- en intimiteitscoaching staat de liefdesband die een mens met zichzelf en met de ander mag ervaren centraal.

Onze overtuiging is dat we in ons diepste wezen bestemd zijn om de held of heldin van een eeuwig liefdesverhaal te zijn. Ieder mens zou moeten kunnen geloven dat anderen hem of haar liefhebben en dat hij/zij hun liefde waard is. Wanneer we geboren worden en de liefde van onze moeder ervaren, hebben we daarin nog het volste vertrouwen totdat we allerlei ervaringen opdoen die dat vertrouwen ondermijnen. We zijn eerder geneigd onze mindere kanten en gebreken te benadrukken, waardoor we menen dat we liefde niet ten volle waard zijn en anderen daarom niet ten volle van ons kunnen houden.

De knagende behoefte die het gevolg is van een gebrek aan liefde kan pas werkelijk bevredigd worden als we opnieuw leren lief te hebben en liefde te aanvaarden. Ieder mens heeft de mogelijkheid te ontdekken dat liefde een kracht is, even reëel als de zwaartekracht! Liefde is een natuurlijke toestand.

De “normale” cyclus van liefde bestaat in onze samenleving uit het vinden van een geschikte partner, trouwen en in veel gevallen het grootbrengen van kinderen. Helaas gaan veel mensen een levenslange relatie aan, waarin de liefde na verloop van tijd wegkwijnt of kameraadschap wordt zonder innerlijke groei en verandering. Maar innerlijke groei en transformatie zijn nu juist de sleutelwoorden voor een succesvolle liefdesrelatie met jezelf en je partner.

Veel mensen kampen met twijfels over hun relaties: Heb ik de juiste partner gevonden? Ben ik trouw aan mezelf? Lever ik niet teveel in bij deze relatie? Vaak wordt er dan rusteloos geëxperimenteerd met de ene partner na de andere of gaat men vreemd. Alsof het “ware” gevonden kan worden door de plus- en minpunten van een potentiële geliefde tegen elkaar af te wegen totdat het aantal pluspunten overeenkomt met een of andere imaginaire norm.

Als je moeite hebt met jouw partner heb je in wezen moeite met jezelf. De weg naar waarachtige liefde rekent af met een alom tegenwoordig misverstand dat bij veel mensen leeft: dat er “ergens” iemand te vinden moet zijn die ons iets bieden of geven kan dat we zelf nog niet hebben. Als je werkelijke liefde vindt, vind je jezelf! Een partner kan daarbij helpen, maar kan het niet voor je doen. Wanneer je de weg van waarachtige liefde gaat, volg je de weg van je ziel, dat is je uiteindelijke bestemming.

Bij liefdes- en intimiteitscoaching helpen wij u op weg.
Wij verkennen met u de eerste romantische gevoelens tot de hogere regionen van extase. Een liefdesavontuur heeft verschillende fasen: aantrekking, verliefdheid, verkering en intimiteit. Al deze fasen kunt u bij ons leren kennen en onderzoeken alleen of met uw partner.

Het verschil tussen love-life-coaching en seks-coachingis gelegen in het feit dat er bij liefdes coaching zowel de liefdesrelatie in al zijn facetten, alsmede de seksuele relatie centraal staan tijdens een coaching. Bij seks-coaching gaat het vooral om het verbeteren van de seksuele autonomie en relatie(s) van de cliënt. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan praktische tools om de seksuele relatie te verbeteren en te perfectioneren.

Vaak blijkt in de praktijk dat met name mannelijke cliënten vooral gericht zijn op het leren van aardige trucjes, terwijl zij eigenlijk meer nodig hebben dan dat om een succesvol liefdes- en sekspartner te worden. Vrouwen willen daarentegen graag hun liefdesrelatie evalueren, maar vinden het moeilijker om concreet aan hun seksuele relatie te werken.

We volgen daarom in de meeste gevallen een holistische aanpak. Het woord “holistisch” wat volledig met elkaar in samenhang zijn betekent, zegt het eigenlijk al: bij holistische therapie gaan we uit van de hele mens en zijn of haar context.

In holistische liefdes- en intimiteits- en seks-coaching proberen we de wisselwerking tussen lichaam, gevoel en verstand bewust te maken via concrete oefeningen en ervaringen. Hierbij betrekken we het lichaam, de geest en de emoties. Het evenwicht tussen deze functies wordt hierdoor gecreëerd en hersteld.

We maken gebruik van westerse psychologische gespreks-technieken, maar combineren deze met fysieke en spirituele oefeningen die voornamelijk hun wortels hebben in Oosterse- en Aziatische culturen.

We hanteren daarnaast juist ook een directe, doelgerichte en concrete aanpak en werken waar nodighands & body on.

Dat wil zeggen dat we in het coachingstraject waar wenselijk en noodzakelijk intiem en of seksueel zullen aanraken. Hiermee onderscheiden we ons van de reguliere relationele en seksuologische hulpverlening, waar intiem en seksueel aanraken verboden is, zelfs als de cliënt dit wenst.

Het ultieme doel van onze coachingstrajecten is als volgt samen te vatten:
Het herstellen van verbroken verbindingen.
Dat kunnen verbroken verbindingen binnen en buiten de cliënt betreffen. We doelen hier bijvoorbeeld mee op de verstoorde relatie/verbinding die de cliënt met zichzelf of anderen ervaart. Door de coaching kan de cliënt weer een intens gevoel van eenheid en liefde gaan ervaren. Dit maakt een mens gelukkiger.

Wat zijn de overige voordelen die het bewust werken aan intimiteit en seksualiteit met zich meebrengen?

Door je seksuele zelf en identiteit te ontplooien kom je ook in contact met je creatieve vermogens. Hierdoor ervaar je vaak meer grip op je leven.

Je neemt je lot voor zover mogelijk in eigen hand en maakt vervolgens van je leven een prachtige creatie.

Het tweede chakra in ons energiesysteem staat voor seksualiteit, voortplanting, maar ook voor creativiteit. Het bewust leren werken met deze energie heeft een positief effect op vele aspecten van je leven.

Seksuele energie ligt aan de basis van ons energiesysteem. Deze energie kan gebruikt worden voor het ervaren van intens genot, verbonden liefde, heling, troost, spel, inspiratie, emotionele ontlading, diepe ontspanning en nog veel meer.

Door je seksualiteit te ontwikkelen worden ook al je relaties liefdevoller, meer verbonden en nog meer vervullend.