houtsnede Q 300br 100dpi

 

Bij relatiecoaching gaan we uit van twee liefdespartners die bij ons een coachingstraject aangaan. De liefdesrelatie en het partnerschap staan hierbij centraal. We werken in relatiecoaching hoofdzakelijk aan verbetering van de verbale- en ook non-verbale communicatie tussen partners. Tevens waar noodzakelijk en wenselijk werken we aan de seksuele relatie tussen partners.

Sommige partners komen in het begin van hun relatie om bepaalde thema’s samen uit te werken en beslissen daarna of ze samen verder kunnen, anderen komen er gedurende hun relatie achter dat ze bepaalde thema’s moeten uitwerken om de relatie leefbaar, soepel en interessant te houden. In alle stadia van hun relatie zijn partners welkom, zelfs als ze besloten hebben dat ze een relatie willen afbouwen en beëindigen.